EDITORIAAL CONTACT:
SAEM Les Saisies Villages Tourisme
316 avenue des Jeux Olympiques
73620 LES SAISIES

Tel: 04 79 389 389

FOTO CREDITS:
Monica Dalmasso
Nadine Banfy
Pascal Alemany
Stéphane Cervos
Patrick Somelet
Pierre Jacques
Nicolas Joly
Franck Gamonet
Pascal Tournaire
Julien Chorier
Gilles Lansard
OT les Saisies / Raphaël Barnasson – Bruno Clément

OntWIKKELING EN ACCOMMODATIE: RACCOURCI
Ontwikkeling website door Agence Web Raccourci
Reserveringssoftware: Ingénie

GEGEVENSVERWERKING EN BESCHERMING
De op de site verzamelde persoonsgegevens zijn het resultaat van de vrijwillige verstrekking van een e-mailadres bij het verzenden van een formulier. De e-mailadressen die op deze manier worden verzameld, worden alleen gebruikt om de gevraagde informatie door te geven.
De verzamelde e-mailadressen worden niet doorgegeven aan derden of op enigerlei wijze verwerkt door de redactiebeheerder.
De Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, regelt de implementatie van bestanden of de verwerking van persoonlijke gegevens, ongeacht of deze geautomatiseerd of handmatig plaatsvinden. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens). U kunt dit recht uitoefenen per e-mail door dit op te geven in het volgende formulier: Contact / E-Mail.

les-saisies neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van IAB Europe’s Transparency & Consent Framework. Wij gebruiken het Consent Management Platform nr. 92. U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door klik hier

LINKEN – (CROSS LINKING)
Met het linken vanaf sites van derden naar deze site wordt toestemming verleend voor het plaatsen van een hypertextlink vanaf elke internetsite, met uitzondering van sites die informatie verspreiden van controversiële, pornografische of xenofobe aard of die in hogere mate de gevoeligheden van het grootste aantal mensen kunnen beledigen.In alle gevallen behoudt de redactiebeheerder zich het recht voor om te verzoeken om verwijdering van een link als hij/zij van mening is dat de referent (bronsite) niet voldoet aan de hierboven gedefinieerde regels.
Links van deze site naar sites van derden
De redactiebeheerder behoudt zich het recht voor om te ‘verwijzen’ naar sites van derden. Als u deze links opent, verlaat u deze website. De sites waarnaar wordt verwezen staan niet onder controle van de redactiebeheerder van deze site en deze is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de links die erop staan of wijzigingen of updates die erop worden aangebracht.

COPYRIGHT EN GEBRUIKSRECHT
Wettelijke bepalingen
Toegang tot de site geeft geen recht om de site te gebruiken zonder toestemming van de redactiebeheerder. Elk gebruik van de middelen (fotografisch, iconografisch, tekstueel of met betrekking tot vorm, lay-out, structuur, enz.) die op deze site aanwezig zijn, moet vooraf worden aangevraagd bij de redactiebeheerder. De redactiebeheerder verleent in de eerste plaats toestemming om de inhoud van de site te bekijken.
Verantwoordelijkheid
De redactiebeheerder streeft naar een zo groot mogelijke juistheid van de informatie, maar kan deze niet garanderen of de volledigheid ervan vaststellen. Hij behoudt zich het recht voor om de informatie op de pagina’s van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

De redactiebeheerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Sluiten