Dsc03715 Bewerkt 2Dsc03715 Bewerkt 2
©Dsc03715 Bewerkt 2
23 juli 2023Hout festivalen registratie

Hout festival

23 juli 2023

Het houtfestival is een geweldig moment om feest te vieren! Dit jaar zijn we er weer met de legendarische houtkapdemonstraties, houtgerelateerde activiteiten voor jong en oud, conferenties en workshops over de biodiversiteit van onze bossen…

Boisfeest Propal 2Boisfeest Propal 2
©Boisfeest Propal 2
La Fête du Bois des Saisies
La Fête du Bois des Saisies
La Fête du Bois des Saisies

Het toeristenbureau van Les Saisies organiseert elk zomerseizoen “La Fête du Bois et du Bucheronnage”.

Het doel van dit evenement is om hout te promoten door middel van ambachtslieden, demonstraties, workshops en evenementen.

Dit jaar zijn er de legendarische demonstraties houthakken, houtgerelateerde activiteiten voor jong en oud, en lezingen en workshops over het milieu en de biodiversiteit van onze bossen.

Als afsluiting van de dag wordt er een guinguette-avond gehouden op het Berthodplein, waar gezinnen, de plaatselijke bevolking en reizigers uit alle windstreken welkom zijn.

Open voor publiek op 23 juli van 10.00 tot 19.00 uur.

Bal van 19.00 tot 23.00 uur

Verschillende ruimtes worden ingericht in het centrum-station aan de Jodenlaan en op het Berthodplein

De hele dag: verfrissingen en eten ter plaatse

Het evenement is gratis

Wie kan deelnemen aan de markt?

De markt staat open voor alle producenten, ambachtslieden en ontwerpers die een directe link hebben met de ambachten en de wereld van het hout (decoraties, inrichtingen, meubels, constructies, creaties, kunstwerken, houten spellen, etc.) of indirect (creaties in kurk, bloemen en/of andere houtderivaten)

– Producenten moeten zelfgemaakte producten verkopen.
– De tentoongestelde producten moeten overeenkomen met de beschrijving die de exposant op zijn inschrijfformulier heeft gegeven.
– De organisatoren behouden zich het recht voor om een inschrijving te weigeren als deze niet overeenkomt met deze specificaties.
– Het toeristenbureau van Les Saisies behoudt zich het recht voor om het aantal exposanten per specialiteit te beperken. De afwijzing van een deelnemingsaanvraag geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding. Deelname aan voorgaande edities geeft de exposant geen recht op concurrentiebeding.

Aanvragen die niet worden toegelaten
Om te voorkomen dat de markt wordt overspoeld, is het raadzaam om aan te geven welke worden uitgesloten:
– Aanvragers die niet zijn geselecteerd door het “Selectie- en toelatingscomité”
– Handelaren die zijn ingeschreven in het Handelsregister (wederverkopers)
– Ambachtslieden en producenten die geen producten en diensten aanbieden rond hout en houtderivaten (kurk, bloemen, planten….)

Voorwaarden voor de houtmarkt
De houtmarkt is voorbehouden aan exposanten die zijn ingeschreven bij de Chambre des Métiers et de l’Artisanat en in het bezit zijn van een kaart voor ambulante verkopers.
Elke inbreuk op deze bepalingen wordt beschouwd als een “vente à la sauvette” en kan bijgevolg worden bestraft met de sancties van het Franse wetboek van strafrecht.
Aanvragen die na de uiterste datum worden ontvangen, worden in aanmerking genomen afhankelijk van het aantal nog beschikbare plaatsen.
Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden in aanmerking genomen afhankelijk van het aantal nog beschikbare plaatsen:
– Een kopie van beide zijden van een identiteitsbewijs,
– Aanvaarding van dit lastenboek
– Een kopie van het certificaat van professionele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden op beurzen en voor directe materiële schade aan goederen (stands, producten, enz.) als gevolg van brand, storm, aardbeving, enz.) veroorzaakt door brand, storm, waterschade of diefstal,
– Recente kleurenfoto’s van de op de markt gepresenteerde producten,
– Een online betaling van €48, overeenkomend met de standkosten van 3mx3m*, die worden terugbetaald als de aanvraag niet wordt gehonoreerd.
– Een Kbis-uittreksel
Een exposant die niet geselecteerd is of wiens inschrijving niet betaald is, kan zich in geen geval op de markt vestigen.
*Als de exposant een grotere standplaats wenst dan hierboven vermeld, wordt hem € 15 per strekkende meter extra gefactureerd.
Involledige aanvragen worden niet in behandeling genomen

Annuleringen en terugbetalingen
Als de Houtsnijverheidsmarkt wordt geannuleerd door het toeristenbureau van Saisies, worden de door het bureau geïnde vergoedingen volledig terugbetaald aan de exposanten.
Verlate opening, vervroegde sluiting of andere redenen (slechte verkoop, weersomstandigheden, enz.) geven in geen geval aanleiding tot terugbetaling of compensatie. Annulering door de exposant op D-3 weken, d.w.z. voor zondag 02 juli, kan volledig worden terugbetaald. Na deze termijn is er geen terugbetaling meer mogelijk, behalve om medische redenen op vertoon van een medisch getuigschrift.
Een ecologisch verantwoorde markt
Het resort verbindt zich ertoe een aantal basisprincipes te respecteren op het vlak van respect voor het milieu en vraagt aan de exposanten om zich in het bijzonder in te spannen om:
– Containers te gebruiken die verband houden met duurzame ontwikkeling (karton, papier, enz.)
– In de mate van het mogelijke de instructies voor afvalsortering te respecteren.
Verbintenissen van de partners
Verbintenissen van het resort
– Het resort stelt de producent een ruimte ter beschikking voor zijn eigen stand, evenals elektrische punten volgens de vooraf bepaalde behoeften. Tafels, stoelen en tenten worden niet verstrekt.
– Vrachtwagens zijn niet toegestaan op de markt: het resort zorgt voor parkeergelegenheid in de buurt.
– Het resort zal de markt promoten via zijn communicatiemiddelen: posters, programma’s en sociale netwerken.

Locatie

In beeld

Doe mee
Sluiten